מהם ארבעת המינים ולמה חוגגים דווקא איתם?

רימון

ארבעת המינים הם סממן מובהק של חג הסוכות.

הם מסמלים את אחדותו של עם ישראל והמדרש אף מדמה אותם לאיברים שונים בגופנו.

אז הנה לכם כמה עובדות מעניינות על ארבעת המינים, משמעותם הסמלית ומדוע אנחנו חוגגים את חג הסוכות דווקא איתם.

 

מה הם ארבעת המינים?

ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. לפ חז"ל, ארבעת המינים הם אתרוג, לולב, הדס וערבה. מצוות הנטילה ידועה גם בשם "נטילת לולב". המנהג הנפוץ הוא איגוד ארבעת המינים יחדיו ונשאיתם במהלך החג. המצווה מתקיימת בהנפה ונענוע של ארבעת המינים בסדר מיוחד שמתקיים במהלך תפילה בחג הסוכות.

 

מה מסמלים ארבעת המינים?

במדרש מדמים את ארבעת המינים לאברים מרכזיים בגוף האדם. כך למשל, האתרוג דומה ללב האדם, הלולב דומה לעמוד השדרה, הערבה דומה לשפתיים וההדס דומה לעיניים. עובדה מעניינת היא שלהדס יש שלושה ענפים ואילו לנו יש רק שתי עיניים. לכאורה נראה שאין דימיון מספרי, אך האר"י הקדוש מסביר זאת באמצעות העין השלישית. יש אנשים שחושבים שמדובר במושג שלקוח מהמזרח אך לפי הקבלה לכל אחד מאתנו יש עין שלישית משלו.

סמל נוסף לאתרוג הוא התורה כולה. בגימטריה אתרוג זה תרי"ג פחות 3. מה הכוונה בפחות 3? הכוונה היא לשלושת המינים האחרים כך שכל שלושת המינים שווים לתרי"ג כנגד תרי"ג מצוות. ארבעת המינים ביחד מסמלים את אחדות עם ישראל. כמו כן, הסוכה מסמלת שלום ושלמות בין חברי העם. הסיבה לכך היא העובדה שאף על פי שהעם כמו ארבעת המינים מורכב מחלקים שונים ומופרדים, כאשר מחברים את כולם ביחד בנטילה נוצרת אחדות. יש מכאן משמעות לאחדותו של עם ישראל והיותו לב אחד. ניתן למצוא רמז לכך בברכה "ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם שציוונו על נטילת ארבעת המינים". הברכה היא על נטילת כל ארבעת המינים ולא רק על מין אחד נבחר כמו האתרוג. מכאן ניתן להסיק כי ארבעת המינים הם סמל לאחדות וחיבור העם.

 

מה לגבי טעם וריח?

האתרוג הינו בעל טעם וריח ומסמל בכך אנשים הלומדים תורה ועושים מעשים טובים. ההדס נטול טעם אך בעל ריח ומסמל אנשים טובים מבחינת מידותיהם אך רחוקים מחיי אמונה. הלולב בעל טעם אך חסר ריח ומשול בכך לאנשים הלומדים תורה אך מידותיהם אינן מתוקנות. הערבה מסמלת את המין הנחות ביותר משום שאין לה לא טעם ולא ריח. בכך היא מסמלת אנשים שגם לא לומדים תורה וגם מידותיהם אינן מתוקנות.

 

לסיכום

ארבעת המינים הם אחד הסמלים הבולטים ביותר של חג הסוכות. במהלך החג אנו מצווים לבצע נטילה של ארבעת המילים כסמל לאחדות העם ולחיבור הלבבות. לכל מין תכונה אחרת של טעם וריח שנועדה לסמל את חלקי העם השונים וחיבורם יחדיו.

 

פרי

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *